Jest tylko jeden rodzaj dyscypliny: perfekcyjna dyscyplina.